Osjećam posebnu radost kada fotografijom mogu da kreiram novu vrijednost, poslovni cilj ili viziju osobe, brenda ili kompanije koja mi se obrati. Svako poslovanje iza sebe ima niz vrijednosti koje čine brend- ljudi, sistem vrijednosti, kultura, set proizvoda ili usluga, emociju i sistem vrijednosti koji svaka kompanija želi da prikaže i prenese svojim potrošačima. Upravo iz tog razloga moj studio ovom fotografisanju pristupa sistematično, uz analitički pristup i kreiranje fotografija koje će donijeti novu vrijednost.Usluge Business paketa su namijenjene svim Preduzetnicima, Malim biznisima i kompanijama koje kroz fotografiju žele da kreiraju nove kampanje, poslovne ciljeve, prenesu sistem vrijednosti, kulturu, emociju, presjek događaja ili onog najvrijednijeg resursa tima i ljudi koji čine jedan brend. 


Cijene se kreiraju na osnovu vaših zahtijeva i potreba. 

Za više informacija kontaktirajte me na broj telefona 065 569 179

ili na Email mihaelaninic18@gmail.com

Kampanja Jednostavno Sloboda za Nova Banka a.d Banja Luka i Sloboda Mićalović

FOTOŠUTNG ZA TAMARA PILATES STUDIO

FOTOŠUTING ZA FABRIKA COFFEE